رائفی پور | نیچه و مسیحیت


برگرفته از سخنرانی راز ذریه دو - 10اردیبهشت 90


+ 
28

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مشکل در اینجاست که در صورت عدم پیوستگی این چند دقیقه با دقایق قبل آن می تواند شنونده را به دو نکته غلط هدایت کند : یک - اگر مسلمانان چنان بوند که در این چند دقیقه فرمودید( که البته بودند ) ، پس چرا شکست خوردند؟
  دو – بوی دشمنی با ادیان و افکار دیگر بفرموده قرآن کریم نباید بلند شود
  ضمناً ابتکار مطرح کردن نیچه بسیار بجا بود ، بخصوص که غرب تفکرات نیچه ای را نمی پسندد و مخفی می کند . ما باید برعکس عمل کنیم.

 • فکر 99/4/19 ساعت 18:56

  مشکل در اینجاست که در صورت عدم پیوستگی این چند دقیقه با دقایق قبل آن می تواند شنونده را به دو نکته غلط هدایت کند : یک - اگر مسلمانان چنان بوند که در این چند دقیقه فرمودید( که البته بودند ) ، پس چرا شکست خوردند؟
  دو – بوی دشمنی با ادیان و افکار دیگر بفرموده قرآن کریم نباید بلند شود
  ضمناً ابتکار مطرح کردن نیچه بسیار بجا بود ، بخصوص که غرب تفکرات نیچه ای را نمی پسندد و مخفی می کند . ما باید برعکس عمل کنیم.