روايت يک شفا يافته توسط امام رضا(ع) در مورد عزاداری برای امام حسین ع


امام رضا ع: تا زمانی که برای جدم
امام حسين (ع) عزاداری می کنيد
به مملکت تان آسيبی نمی رسد!


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • نگو الان جناب شیعه نما عجب!!! جدیداً شیعه شدی! تا دیروز که وجود امام زمان مَهدی موعود حجّة ابن الحسن عسکری سلام الله علیه را مُنکر بودی ..
  این کامنت تو در همین سایت روشنگری در زیر ویدیویی با عنوان : امام مهدی (عج) ماجرای فیض پروردگار

  تبلیغ غیر قابل اثبات برای شخص و شیء نادیده و ناشنیده و نامحسوس و بی نظیر حسی در کجای قرآن و با کدام دلیل عقلی انکار ناپذیر قابل اثبات و پذیرفته شده است؟؟؟!!!
  آیا دین خدا با این کونه تبلیغها نزد بشریت رواج یافت و پذیرفته شد؟؟؟!!!
  آیا ترویج دین خدا با چنین تبلیغهای غیر قابل اثبات در معرض تمسخر عقلا قرار دادن دین و مذهب و بازیچه نشان دادن دین و ذهب و پیامبر و اهل بیت نیس؟؟؟!!!.
  گدام عاقلی دین و مذهب را بی ادله و مثالهای بی نظیر حسی و غیر قابل اثبات می پذیرد؟؟؟!!!
  ----
  اگر هنوز هم وجود امام زمان سلام الله علیه را مُنکری همان وهابی سابقی که موریانه وار خودت را شیعه جا زدی تا اساس اعتقادات مکتب اهل البیت (علیهم السلام)را ضدقرآن و ضدعقل جا بزنی و خوارجگونه شعار قرآن قرآن مِنهای رسول خدا و ائمه هدی(علیهم السلام) را همچون پیشینانت عمرخطاب و خوارج از روی تزویر و تعصب شیطانی عربده بکشی

 • تمام دلخوشیم این است که زاده شهر مشهد هستم که مقبره امام هشتم شیعیان است