احکام اسلام چگونه استخراج میشوند؟


آیا قوانینی که در کشور اجرا میشود همه در قرآن آمده است؟
آیا #بی_حجاب به ۷۴ ضربه #شلاق محکوم میشود؟

#دکتر_غلامی


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)