اهانت به امام حسین در جمهوری اسلامی ایران!!! استاد پورآقایی


مبارزه با تشیع انگلیسی و افکار خرافی در مورد امام حسین و عزاداری


+ 
11

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)