اظهارات وحشتناک ادوراد اسنودن و مایکل هیدن در مورد اینترنت ایران!!! استاد پورآقایی


سال ۲۰۱۳ در حدود ۱۴ میلیارد قطعه داده به آمریکا منتقل شده است...


+ 
12

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)