سید رضا نریمانی | اگه دلتنگی بگو حسین


#نماهنگ | اگه دلتنگی بگو حسین
بانوای : حاج میثم مطیعی
با زیر نویس عربی


+ 
6

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • فقهای ما موظف اند جواب بدهند و اقدام کنند
  ---
  فقهای متسب به مذهب که در مقابل هتاکیها و دهان کجیهایی که علیه هشدارهای محکم و مفصل قرآن در زمینه ی اعتقاد گزینی دینی و مذهبی که توسط جمعی بسیار از افراد منتسب به مذهب در لباس و حرفه ی دین شناس و واعظ و ومداح و شاعر و انبوهی بی شمار از پیروان مذهب بگونه ای روز مره انجام می گیرند ؛ سکوت یا مدا را و تشویق را در مقابل این هتاکیها و کج رویها بر روشنگری و اظهار حقایق قرآنی آشکار خرد گرا ترجیح می دهند ؛ در شرع مبین اسلام چه حکمی دارند؟!
  و همچنان حکم رواج بی توجهی و دهان کجی و حتی هتاکی پیوسته ی روز افزون به هشدارهای اعتقادی محکم و مفصل آشکار قرآن چیست؟!
  هیچ فقیهی تردید ندارد و غافل نیست مجازاتهای قرآنی نادیده گرفتن هشدارهای قرآن در زمینه ی اعتقاد گزینی و مجازاتهای هتاکی و دهان کجی علیه این هشدارهای قرآنی ، که برای مصون نگه داشتن دین داری و مذهب داری توده های متدین از انحراف و کج روی یاد آوری و گوشزد شده اند و مجازاتهای قرآنی سکوت در مقابل این هتاکیها چی و چگونه هستند.
  آیا فقیهی هست که پاسخ دهد راز نهان ماندن هشدارهای فراوان قرآن در زمینه اعتقاد گزینی بنام دین و مذهب چیست؟ و راز ناآگاه ماندن توده های پیرو مذهب در طول قرنها نسبت به این هشدارهای محکم و مفصل قرآن چیست؟

 • مهمان 99/12/27 ساعت 10:40

  دین شناس و واعظ و مداح و شاعر چه عاقبتی خواهند داشت؟؟؟!!!
  ---
  دین شناس و واعظ و شاعر و مداح اگر با نادیده گرفتن حد و مرزها و بایدها و نبایدها و نویدها و هشدارهای شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی ؛ بنام دین و مذهب به تبلیغ و وعظ و شاعری و مداحی بپردازند و بر چنین روشی اصرار ورزند و توبه نکنند و رفتار خود را در این زمینه ها که بنام دین و مذهب و بنام خدا و پیامبر و اهل بیت آن حضرت و سایر بندگان مقرب انجام می دهند در دنیااصلاح ننمایند ؛ بنا به هشدارهای بسیار خداوند در آیات محکم و مفصل قرآن بی تردید دچار کفر و شرک و نابود کردن حاصل یک عمر عبادت خود و عبادت مخاطبان مستقیم و غیر مستقیم خود و گمراه کردن این مخاطبان و مرتکب گناهان کبیره نابخشودنی خواهند شد.
  صاحبان حرفه های مذکور اگر بر روش قرآن ستیز فوق اصرار ورزند ؛ در قیامت که هیچ فرصت جبران نیست بنا به هشدارهای فراوان خداوند در قرآن ؛ به عذاب الهی نابخشودنی پایان ناپذیر حتما گرفتار خواهند شد.

 • مهمان 99/12/27 ساعت 10:35

  دین شناس و واعظ و مداح و شاعر چه عاقبتی خواهند داشت؟؟؟!!!
  ---
  دین شناس و واعظ و شاعر و مداح اگر با نادیده گرفتن حد و مرزها و بایدها و نبایدها و نویدها و هشدارهای شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی ؛ بنام دین و مذهب به تبلیغ و وعظ و شاعری و مداحی بپردازند و بر چنین روشی اصرار ورزند و توبه نکنند و رفتار خود را در این زمینه ها که بنام دین و مذهب و بنام خدا و پیامبر و اهل بیت آن حضرت و سایر بندگان مقرب انجام می دهند در دنیااصلاح ننمایند ؛ بنا به هشدارهای بسیار خداوند در آیات محکم و مفصل قرآن بی تردید دچار کفر و شرک و نابود کردن حاصل یک عمر عبادت خود و عبادت مخاطبان مستقیم و غیر مستقیم خود و گمراه کردن این مخاطبان و مرتکب گناهان کبیره نابخشودنی خواهند شد.
  صاحبان حرفه های مذکور اگر بر روش قرآن ستیز فوق اصرار ورزند ؛ در قیامت که هیچ فرصت جبران نیست بنا به هشدارهای فراوان خداوند در قرآن ؛ به عذاب الهی نابخشودنی پایان ناپذیر حتما گرفتار خواهند شد.