امانت داری یکی از شاخصه های تقوای سیاسی و اجتماعی


بخشی از خطبه های نمازجمعه 31 اردیبهشت ماه 1400 امام جمعه شهرستان ساوه درباره امانت داری یکی از شاخصه های تقوای سیاسی و اجتماعی
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • تعهد به کدام اصولی شایستگی نامزدی برای ریاست جمهوری و نمایندگی ملت در مجلس شورا رابه اثبات می رساند؟
  ---
  هر یک از نامزدان احراز صلاحیت کسب مقام ریاست جمهوری برای مدیریت کلان کشور و کسب مقام نمایندگی ملت برای تصویب قوانین این مدیریت کلان در مجلس شورا باید با سوگند تعهد کنند که پس از انتخاب در تمام مدت مدیریت کلان خود بر کشور و تمام مدت نمایندگی خود از ملت برای تصویب قوانین این مدیریت به اصولی که ذیلا یاد می شوند صادقانه پایبند خواهند بود و صادقانه مطابق با اصول و ضوابط شرعی و قانونی کشور داری عمل و رفتار خواهند کرد و صادقانه تاوان یا جبران کاستیهاو زیانهایی را کد در طول این مدیریت و نمایندگی عمدا یا بعلت بی تفاوتی و سهل انگاری به کشور و مردم وارد می کنند بنحوی که همین اصول و ضوابط شرعی و قانونی پذیرا و متحمل خواهند شد:
  1- اعتراف و تعهد به پایبندی و عمل به اصل قرآنی : « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ... »ٌ ﴿ آیه ۲۹ سوره بقره ﴾ که جمعیت بومی هر سرزمینی را در محدوده ی متعارف به کشور که ملت نامیده می شود مالک اعتباری آن سر زمین و مالک اعتباری داراییهای آن سرزمین اعلام می کند
  2- اعتراف به اصل عقلی که ملت تنها ستون فقرات و حافظ بی جایگزینی برای و جود و بقا و دوام هر کشور و نظام حاکم بر کشور است و وجود هر کشور و هر نظامی بدون وجود ملت بلحاظ عرف انسانی و قوانین محلی و بین المللی هیچ معناومفهوم وجودی نمی یابد
  3- اعتراف به اصل ضرورت تعهد به مدیریت همه ی ثروتهای و داراییهای ملی با تقید به امانت داری ضابطه مند در توزیعی عادلانه و با دوری از هرگونه اسراف و تبذیر در تامین و تضمین همه ی نیازهای کشور داری و تامین و تضمین همه ی نیازهای زندگی عزتمند و شرافتمندانه ملت که بنا بر دو اصل قرآنی و عقلی مذکور صاحب اصلی کشور و ثروتها و داراییهای کشور است
  4- در هر کشور و نظامی اگر صادقانه و عالمانه حد اکثر ایمان و اعتراف و تعهد و پایبندی و عمل به اصول فوق وجود داشته باشد می توان اطمینان داشت که چنین کشور و نظامی با هم بستگی ملی از حد اکثر نظم و آرامش و آسایش و امنیت بر خوردار خواهد بود.
  5- در راس همه ی اصول فوق ایمان به نقش خداوند و رهنمودهای ارزشی انسان ساز حیات بخش او و توکل صادقانه به یگانه ذات اقدس دانا و حکیم مطلق او شرط اساسی بی بدیل پیاده شدن صادقانه ی اصول فوق است.