حسن عباسی | افغانستان پاره تن ایران است


مانند #ونزوئلا و #لبنان به افغانستان هم کمک میکنیم

حسن عباسی
۱۵ شهریور ۱۴۰۰


+ 
31

- 
3

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • عجب که "مرام ایرانی" برای گونه ی اروپایی انگلوساکسونی و پروسی و سایر جانوران بدوی اش قابل درک نیست..
  وحوش رانده از بهشت را چه به اهالی معرفت و آدمیت...

  حضرت حق، خداوند تبارک بیش از پیش به تبار خوبان و نیکویی در جهان قوام و دوام بخشد.

  استاد عباسی نازنین در پناه حق بمانی در سلامت و عزت و اقتدار.

 • چه عجب عباسی راتندرو داعشی ندانستی البته تو از سینه چاکان ...هستی

 • جناب شیطان رجیم و معلوم الحال¡
  مفتخرم به دشمنی تو بر خودم...
  تو که خوب میدونی دور و بر استاد عباسی هم، داعشی و امثال خودت فراوونه
  اما ارادت بنده به اهل حقیقت یه جورای خاصّه
  حق قبول کنه فقط برا خودش و اهلش سینه چاک میدیم. عباسی اهل وادی حقیقت و معرفته.. دیگه بی خیال دور و برش¡

 • ای شیطان ماهیت پلیدت را مشخص کردی داعشی اطرافش زیاده یا مومن واقعی