نقشه‌ی تجزیه ایران


ایده‌ی خاورمیانه جدید یا بزرگ از سمت چه کسانی مطرح شده؟


+ 
34

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • شتر در خواب بیند پنبه دانه
    که گه لپ لپ خورد گه دانه دانه

    ایران همیشه رو به انسجام و بزرگی دارد. لذا مرزهای ما دستخوش کمترین تحریک دشمن به سمت و سوی تاریخ باستانی اش پیش روی خواهد داشت... پس حکم احتیاط بر حاکمان همسایه قبل از اقدام به هرگونه حماقت در باب مرزهای ایران، برآورد پس روی در خاک فعلی خودشان است. اگر از آن حساب بی کتاب، چیزکی در قواره ی قابل برایشان باقی ماند، و اگر آن باقی به این حماقتشان ارزید، حرفی نیست چون خود کرده را تدبیر نیست...

    ضمناً کاهش جدایی از محاسبه ی تخمینی برد موشکی ایران تا امن ترین نقاط غیر قابل تصور زمین برای صهیون تا درک واقع آن برایشان، ارمغان قابلی خواهد بود‌.
    ما چنینیم که نمودیم دگر ایشان دانند!