فقط ریزش های انقلاب رو نباید دید!!.... به رویش ها نیز توجه کنیم


در جنگ نرم ... اگه فعال نیستیم...سنگ اندازی هم نکنیم!!!


+ 
12

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • نکته زیاد داشت هم + و هم - . اما شنونده این سختنرانی باید انسانی مسلط و آگاه با قدرت " تمیز " باشد . یعنی این نمی تواند همگانی باشد.
    ضمناً دانستن کشف این خانم و حضور در این برنامه برایم بسیار شیرین خواهد بود. چون کنجکاوی م بی وقفه سئول می کند. بهر حال از این نوع انسانهائی که وطن را دوست دارند و یا اسلام را و یا هرنیت دیگری در همه جای جهان هست. یعنی منبعی از نیروهای آگاه توانا در قلب دشمن. کاش مدیریت شان کنیم ، جمع شان کنیم ، کمک شان کنیم ... تا برای استقرار حق بر اساس استعداد خود بجنگند. ان شاءالله.