استاد خاتمی نژاد - سود کردیم یا زیان؟


جهت مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت www.asre-zohur.ir مراجعه نمایید.


+ 
23

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مهم ترین وظیفه ی دینی و مذهبی مسئولان نظام دینی ج.ا.ا و مراجع دین شناسی چیست؟
  ---
  نخستین و مهم ترین و ظیفه ی دینی و مذهبی مسئولان نظام ج.ا.ا و مراجع دین شناسی ؛ دفاع از اصالت الهی دین قرآنی خداوند و دفاع از اصالت توحیدی مکتب تشیع نهج البلاغه ای علوی و مبارزه ی علمی فراگیر همیشگی علیه انبوه روز افزون ضد ارزشی من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با قرآن و عقل است که این اصالت را لوث و نابود می کنند.
  اصالت الهی - توحیدی دین خدا و مذهب تشیع علوی با آمیختن ضد ارزشهای متضاد با شناختهای محکم و مفصل قرآن به دین و مذهب بعلت آزادانه فعال بودن خیل بی شمار تحریف گران منفعت طلب بی بند و بار عوام فریب در پوشش حرفه های گوناگون ؛ کاملا لوث و مخدوش و مسخ و نابود می گردد.
  سکوت مطلق همیشگی مراجع دین و مذهب شناسی و مراکز آموزش دین و مذهب در مقابل تحریف گران و خود داری این مراجع و مراکز از انجام وظیفه ی روشنگری قرآنی و عقلی و خود داری از آگاه سازی متدینان به هشدارهای آشکارقرآن در زمینه تحریف گریها ؛ دین و مذهب را به بازیچه ی منفعت طلبی تحریف گران تبدیل کرده و مردم متدین را از آگاهی به حقیقت ضد قرآنی من در آوردیها و خرافات و جعلیات آمیخته به دین و مذهب محروم ساخته است .
  ما بیش از چهل است بحمد الله در سایه حکومت دینی نظام ج.ا.ا زندگی را می گذارنیم ولی افسوس که تاکنون هیچ اقدام و جنبش سازمان یافته ی علمی ضابطه مند و قانون مندی را از نهادهای ذی ربط حکومتی نظام و از مراجع و مراکز دین شناسی برای مبارزه علمی آشکار علیه تحریف گریهایی که پیوسته اصالت توحیدی دین و مذهب را نشانه می روند ندیده ایم.
  این مبارزه ی علمی خدا پسندانه که همه ی پیامبران الهی از بدو بعثت بدستور خداوند طلایه دار آن بودند در حقیقت نخستین و مهمترین وظیفه و مسئولیت تخلف ناپذیری است که خداوند در قرآن به دوش مسئولان ذی ربط نظام و مراجع و مراکز آموزش و تبلیغ دین و مذهب گذارده است .
  خداوند در قرآن متخلفان از این وظیفه و همه ی افرادی که حقایق وحی الهی از جمله حقایق شناختهای توحیدی قرآن را بنا به مصلحت اندیشیهای گوناگون بشری محض کتمان می کنند به لعن و نفرین از جانب خود و از جانب مؤمنان و به محرومیت از رحمت الهی ؛ آشکار هشدار داده است .

 • سود زیان خودرا در دین داری و مذهب داری چگونه محاسبه کنیم؟!
  ---
  آقای خاتمی نژاد!!! ما در ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی بیش از چهل سال است تا کنون با نادیده گرفتن شناختهای محکم و مفصل قرآن در دین داری و مذهب داری خود و با سکوت مراجع دین شناس ما بر رشد قارچ وار من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل و چیره شدن این ضد ارزشها بر دین و مذهب ؛ زیان بزرگ جبران ناپذیری را در رزومه ی اعمال خویش که در آخرت رو می شود و مطابق آن در محضر خداوند محاسبه می شویم به ثبت رسانده ایم.
  حجم و سطح و میزان تلاش علمی قرآنی و عقلی برای پاک سازی دین و مذهب از ضد ارزشهای من در آوردی و خرافی و جعلی و تلاض علمی پیوسته برای مصون نگه داشتن ارزشهای توحیدی الهی قرآنی د رمقابل یوریش ضد ارزشهای شرک آشکار که می باید مهم ترین وظیفه تخلف ناپذیر مسئولان نظام ج.ا.ا وهمه ی مراجع دین شناسی و مذهب شناسی و همه ی مراکز آموزش و تبلیغ دین و مذهب حد اقل در کشور اسلامی ما باشد ؛ نشان بارز و انکار ناپذیر سود یا زیان ما در محضر خداوند در قیامت است.