حاج میثم مطیعی | کار من فاطمه بودنه


کار من فاطمه بودنه... (زمینه)
بانوای : حاج میثم مطیعی


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • پیروی از تفسیر وارونه ی حدیث ثقلین چه پیامدهای شومی در دنیا و آخرت برای بشر دارد؟
  ---
  دقت و تدبر کنیم!!! تفسیر حدیث ثقلین اگر با داده های آیات پیامبر شناسی قرآن که حدود وظیفه ی دینی و حدود توان و دانش پیامبر را آشکار بیان می کنند در تضاد باشد؛ نتیجه ی اصرار بر پیروی از این گونه تفسیر دهان کجی به محکمات مفصل قرآن و اصرار بر مخالفت گستاخانه با دستورات صریح و غیر قابل انکار یگانه ذات اقدس خداوند جهان هستی و گناه کبیره ی نابخشودنی است .
  پایبندی بر پیروی از چنین تفسیر وارونه ای بحکم آشکار خداوند در قرآن در آیات محکم و مفصل 103 تا 106 سوره کهف و آیه 65 سوره زمر و بسیاری دیگر از آیات هشدارهای قرآن ؛ پیروی از شیطان است.
  سر انجام اصرار بر پیروی از تفسیر معکوس و نادرست حدیث ثقلین که با آیات محکم و مفصل پیامبر شناسی قرآن تضاد انکار ناپذیرآشکار دارد ؛ بی تردید بحکم هشدارهای بسیار قرآن ؛ نابودی و تباهی یک عمر نیکو کاری و دین داری بشر متدین است.
  متدینانی که بر گناه کبیره ی پیروی از تفسیر نادرست و معکوس حدیث ثقلین که در تضاد آشکار با محکمات مفصل قرآن است اصرار می ورزند اگر پیش از مرگ با آگاهی به آیات پیامبر شناسی قرآن به خود نیایند و از چنین پیروی به درگاه خداوند توبه نصوح نکنند بی تردید بعلت بزرگی گناه به عذاب نابخشودنی ابدی دوزخ گرفتار خواهند شد.
  چون آیات محکم و مفصل شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی و ترجمه ی درست این آیات همیشه در این دنیا در اختیار بشر اند و خداوند دستور صریح تدبر در این آیات را به بشر داده و بر پیروی از این آیات انکار ناپذیر سرشت نشین تاکید کرده و مراجع دین شناسی و مراکز آموزش و تبلیغ دین و مذهب را به آگاه سازی پیوسته ی مردم به این آیات موظف ساخته است ؛ حجت را بر بشر تمام کرده و در قیامت هیچ بهانه ای برای سرپیچی از این آیات را از بشر نخواهد پذیرفت و بشر را به تحمل پیامدهای شوم و پایان ناپذیر این سرپیچی محکوم خواهد کرد.

 • لطفا مراجع و مراکز دین شناسی جهان اسلام روشنگری کنند و پاسخ دهند
  ---
  - آیا قرآن در زمینه ی اعتقاد گزینی دینی و مذهبی خطاب به عموم بشر است یا خطاب به قشرهای محدود؟
  - چرا قرآن در زمینه ی دین گزینی و مذهب گزینی بویژه در زمینه ی گزینش اعتقادات دینی و مذهبی باکاربرد عبارت « أیها الناس » بشر را بدون قید و تخصیص با تاکید و تکرار بارها به خرد گرایی « تعقل » و اندیشه وری « تفکر» و ژرفا نگری و کاوشگری « تدبر » فرا خوانده است؟
  - چرا قرآن در زمینه ی دین و مذهب گزینی خرد گریزی را بارها شدیدا تقبیح کرده و خرد گریزان را کر و لال و کور و نادان و پست تر و گمراه تر از چهار پایان توصیف کرده است؟
  - آیا قرآن در این دنیا خطاب به عموم بشر و جهان شمول و زمان شمول است یا خطاب قرآن به قشرهای محدود در مکان محدود و مقطع زمانی محدود منحصر است؟
  - چرا عبارت اضافی قرآنی « أهل الذکر» را برخی از مذاهب که خود را به اسلام منتسب می دانند در زمینه ی تشریح و تفسیر قرآن با کاربرد برخی از اوصاف قدسی نهان اثبات ناپذیر به عده ی محدودی از بشر که ده ها قرن پیش در گذشته اند منحصر می سازند؟
  - چرا با سکوت مراجع دین شناسی و مراکز آموزش و تبلیغ دین ؛ انبوهی از اعتقادات غیر قرآنی من در آوردی و خرافی با ترویج جعلیات کفر آلود غیر قابل اثبات و ضد قرآن و عقل بنام دین و مذهب و با ابزار قرار دادن نام پیامبر اکرم و اهل بیت و عترت مطهر آن حضرت بی هیچ قید وشرط به اذهان توده های مردم متدین تزریق می شود و حکم آشکار قرآن در آیات 103 تا 106 سوره کهف و در آیه 65 سوره زمر و در بسیاری از آیات محکم و مفصل هشدارهای قرآن در این زمینه نادیده گرفته می شوند؟
  - چرا علی رغم تاکید قرآن بر ضورورت برقراری اتحاد و همدلی و هماهنگی و همبستگی میان مسلمانان جهان برخی از فرقه های منحرف مانند وهابیها و سلفیهای متحجر جاهل و فرقه ی گمراه تشیع لندنی ، بنفع دشمنان بیگانه ، با ابزار قرار دادن نام دین و مذهب و پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت ؛ پیوسته روی کوس منحوس فتنه و تفرقه ی شیطان پسند می کوبند و کشتار و ویرانگری و آوارگی میلیونها مسلمان و پیامدهای شوم این رفتارهای ضد بشری را در جهان اسلام بنفع استکبار و صهیونیسم رواج می دهند و هیچ اقدام روشنگر علمی وهیچ اعتراض عملی صادقانه از مراجع دین شناسی و مراکز آموزش و تبلیغ دین و مذهب در مقابل این همه جفا ، که به دین و مذهب و پیامبر واهل بیت آن حضرت روا داشته می شود ، از این مراجع و مراکز بظاهر مسئول بر نمی خیزد؟
  - صدها چراهای دیگر در این زمینه ها وجود دارند که سرنوشت مسلمانان جهان را بنفع دشمنان بیگانه دگر گون و نابود می کنند ولی هیچ حرکت و جنبش صادقانه ی اسلام دوست و انسان دوست با دوامی برای اصلاح این خرابیها و تخریبها در جهان اسلام دیده نمی شود.

 • چرا حکومت دینی ایران علیه تحریفگران ارزشهای توحیدی قرآن به مبارزه ی علمی نمی پردازد؟!
  ---
  بیش از چهل سال است ببرکت انقلاب اسلامی با فداکاری صدها هزار شهید و جانباز از عزیز ترین فرزندان این مرز و بوم و انفاق صدها هزار ملیارد از پول رایج و دارایی ملت در این کشور برای این پیروزی ؛ نظام و حکومت بنام اسلام در ایران مستقر گردیده اند.
  تردیدی نیست که مهم ترین اولویت و ضرورت غفلت ناپذیر نظام حکومت دینی و تمامی مراجع دین شناسی و مراکز آموزش و تبلیغ دین و مذهب در تأسی به پیامبر اسلام باید مبارزه ی علمی سازمان یافته ی شرعی و قانونی پیوسته برای پاکسازی دین و مذهب از آلاینده های بشری تحریفگر دوران جاهلیت معاصر باشد ، که اصالت توحیدی دین و خدا و مذهب اهل بیت را همیشه نشانه رفته و نابود می کنند.
  افسوس و هزار افسوس که نظام و حکومت دینی بیشتر با پرداختن به نیازهای دنیوی هیچ حرکت سازمان یافته ی علمی قانون مند برای اجرای این مبازه و پاکسازی خدا پسندانه در طول گذشت بیش از چهار دهه ی زمانی از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون هنوز در کشوری که بنام اسلام قیام کرده دیده نمی شود.
  بی تفاوتی نسبت به اصالت توحیدی قرآنی دین و مذهب و آزاد رها کردن خاص و عام از مردم و همه ی رسانه های همگانی در کشور در طول مدت مذکور برای لوث و نابود کردن این اصالت توحیدی الهی ؛ ثابت می کند که همه چیز در کشور انقلابی ما از اصالت مذکور برای همه ی ارگانها و نهادهای حکومت دینی نظام ج.ا.ا مهم تر و اولویت دار تر بوده است .
  اگر تا فرصت پایان پذیر اندکی که در دست هست حکومت دینی ج.ا.ا برای مبارزه و پاکسازی سازمان یافته ی علمی ضابطه مند بی وقفه ی دین و مذهب از من در آوردیها و خرافات و جعلیات دین زدای ضد قرآن و عقل با برنامه های عالمانه ی دراز مدت و کوتاه مدت و با هدف مصون نگه داشتن اصالت توحیدی دین خدا و مذهب اهل بیت مظلوم پیامبر از لوث و نابودی ناشی از این ضد ارزشها تهیه و تدوین نکند و بگونه ای نظام مند و روشمند علمی قا طعانه و بدون هر گونه تعلل و تأخیر مرحله به مرحله این برنامه ها را به اجرا نگذازد ؛ تردید نداشته باشیم که فرصت ناگهان از دست خواهد رفت و پیوسته مشمول پیامدهای خانمان بر افکن همه ی هشدارهای آشکار محکم و مفصل قرآنی خداوند خواهیم شد.
  حکومت دینی در جامعه پیرو مذهب اهل بیت پیامبر برای بقای خدا پسندانه در قدرت باید ضرورت دفاع علمی از اصالت توحیدی دین خدا و مذهب اهل بیت را لحظه ای فراموش نکند و همیشه این دفاع را باید مهم ترین اولویت ودر رأس وظایف خود نصب العین قرار دهد.
  اصول عقلی - علمی انکار ناپذیر احکام و اعتقادات اندک قرآنی دین خدا برای سازماندهی عزت مندی و سعادت مندی زندگی بشر از جانب خداوند با وحی تحریف نشده الهی توسط پیامبر اسلام در قرآن به بشر ابلاغ گردیده اند ، و غفلت از اصول این احکام و اعتقادات الهی انسان ساز و آلوده کردن آنها با من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل ؛ بی تردید پای گذاشتن در جاده ی گمراهی و تباهی و هلاکت و سر انجام دچار شدن به عذاب ابدی الهی است.

 • سرنوشت ساز ترین نیاز هر مسلمان در دین داری و مذهب داری چیست؟
  ---
  با توجه به این حقیقت که تمام یک عمر رفتار و گفتار و پندار بشر تا پایان این عمر برای محاسبه و ترتیب أثر زیر ذره بین بی خطای خداوند دانای مطلق قرار دارد ؛ سرنوشت ساز ترین نیاز هر مسلمان در دین داری و مذهب داری داشتن دلیل قطعی ثابت کردن درستی و خدا پسندانه بودن تمام این داری و مذهب داری در محضر خداوند است .
  چنین دلیل قطعی نزد هر مسلمان تنها با آگاهی او به شناختهای انکار ناپذیر و سرشت نشین فرهنگ اصیل الهی دین داری و مذهب داری قرآنی به دست می آید .
  این آگاهی که حتما در طول عمر ؛ مورد نیاز مبرم هر مسلمان است تنها با آموزش و خواندن مدبرانه قرآن با شناخت معنای ظاهر آشکار و رسا و گویای انکار ناپذیر محتوای احکام و اعتقادات قرآنی باید محرز گردد.
  بار گران فراهم سازی این آگاهی بحکم قرآن در آیه 122 سوره توبه به دوش همه ی مراجع دین شناسی و بویژه فقهای مسلمان و همه ی مراکز آموزش و تبلیغ خرد گرای قرآن و دین توحیدی خداوند و مکتب توحیدی قرآنی مذهب تشیع علوی است .
  این مراجع و مراکز بحکم خداوند همیشه موظف اند پیوسته با نهایت دقت و درایت به احکام و اعتقادات محکم و مفصل قرآن و به تعریف و تبلیع و آموزش شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی با بهره گیری ساده و رسا از اصول خدشه ناپذیر استدلال عقلی ؛ برای مصون نگه داشتن دین داری و مذهب داری متدینان از هرگونه انحراف و کج روی و گمراهی که شیطان همیشه فراروی متدینان قرار می دهد ؛ همه ی تلاش و مجاهدت علمی لازم خود را بی وقفه مبذول بدارند .
  این مراجع و مراکز موظف اند متدینان را به ترفندهای شیطان در گمراه کردن آنان که با من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل به اذهان آنان بنام دین و مذهب تزریق می کند همیشه آگاه سازند.
  آگاهی به هشدارهای شدید قرآن نسبت به کوتاهی مراجع و مراکز مذکور در رساندن آگاهی به متدینان غافل و نسبت به کتمان حقایق محکم و مفصل قرآنی در زمینه ی دین داری و مذهب داری ؛ کافی است چنان چه ایمان و صداقت و وفا داری به شناختهای قرآنی دین توحیدی خداوند فراهم باشد ، آنان در رساندن این آگاهی هیچ لحظه ای درنگ نکنند و سر از پا نشناسند.