چرا دین ما شاد نیست؟؟


پاسخ دکتر علی غلامی


+ 
22

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مبار منم صدا نداره
  همه کامیپوترا مشکل دارن؟؟؟؟؟

 • آیا دین داران به چگونگی تباه شدن حاصل یک عمر دین داری خود آگاه اند؟
  ---
  قرآن در آیات 103 تا 106 سوره کهف و در آیه 65 سوره زمر و در بسیاری از هشدارهای خود دین داران غافلی را هشدار داده که حاصل یک عمر نیکوکاری و دین داری و مذهب داری خود را درقیامت تباه شده می بینند و آنان را زیانکار ترینها می نامد ؛ در حالی که در دنیا تصور داشته با دین داری و مذهب داری خود نیکو کاری می کرده اند.
  این قشر از بشر در دنیا بجای پایبندی عالمانه دردین داری و مذهب داری به داده های محکم و مفصل شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری وحی الهی به پیامبران خدا از جمله قرآن ؛ با مقید ساختن خود به پایبندی به انبوه من در آوردیها و خرافات و جعلیات غیر قابل اثبات ساخته و پرداخته ی ذهن ناقص بشر که بامحکمات وحی الهی و با اصول عقلی در تضاد آشکار اند و با ندیده گرفتن این محکمات که در همه جا در کتابهای آسمانی در اختیار آنان بوده و هست ؛ خوشحال و خرسند که خدا را پرستش و راضی نموده اند؛ دین داری و مذهب داری خود را با خیال راحت به غلط و با خطا و با گناهان کبیره ی نابخشودنی در تضاد با حی الهی به اجرا می گذاشته اند.
  متاسفانه سکوت و خاموشی و مدارای مراجع دین شناسی و مراکز آموزش و تبلیغ دین و مذهب در مقابل این خطاهای بزرگ دین داران با منزوی کردن و به فراموشی سپردن داده های شناختهای محکم و مفصل فرهنگ دین داری و مذهب داری وحی الهی ؛ رویه های شیطان پسند جایگزین کردن من در آوردیها و خرافات و جعلیات اثبات ناپذیر خرد ستیز ضد وحی را بنام دین و مذهب در اذهان دین داران تزریق و ترسیخ و و تثبیت کرده است .
  این سکوت و خاموشی و مدارا در حقیقت کمک به سوگند شیطان است که بهنگام رانده شدن از بهشت تهدید کرد تمام دین داران را اغوا و فریب دهد و گمراه کند و آنان را از صراط مستیم دین وحیانی خدا دور سازد و سر انجام با بد ترین سوء استفاده از غفلت آنان نتیجه ی دین داری آنان را به دوزخ برساند.
  مراجع دین شناسی و مراکز آموزش و تبلیغ دین با سکوت و خاموشی و مدارای خود در مقابل این دین ستزیهای دین زدا بار سنگینی را از عهد شکنی و پشت کردن به حقایق دین خدا و با کتمان این حقایق با خود بحکم قرآن به قیامت خواهند برد که وبال زوال ناپذیر ابدی و نابخشودنی گردن آنان خواهد شد و بعید نیست در این دنیا عذاب و نفرین الهی دامن گیر آنان و سایر گمراهانی که به وحی الهی پشت کرده اند نیز بشود.
  من در آوردیها و خرافات و جعلیات خرد ستیز اثبات ناپذیر بشری با دین وحیانی – قرآنی خداوند وبا مذهب توحیدی اهل بیت پیامبر هیچ رشته خویشاوندی ندارند.
  این ضد ارزشهای ساخته و پرداخته ی ذهن بشر در نتیجه ی غفلت متدینان از ترفندهای شیطان ؛ ظالمانه به دین خدا ومذهب اهل بیت مظلوم پیامبر افزوده شده اند و با دروغ و دغل توسط شیادان دین فروش و مذهب فروش به این بندگان مقرب نسبت داده می شوند.

 • مراجع دین شناسی برای جلو گیری از گمراهی مردم باید پیوسته در حد توان مراقب دین داری مردم باشند
  ---
  دین داری و مذهب داری را اگر از احکام و اعتقادات محکم و مفصل قرآن و از خرد گرایی دور کنیم و نسبت به هشدارهای قران در این زمینه بی تفاوت باشیم بیقین بحکم صریح قرآن بجز گمراهی و اسیر شدن در دام ترفندهای شیطان و گرفتار شدن به عذاب الهی نابخشودنی در قیامت هیچ بازده دیگری نخواهدداشت .
  مهم ترین وظیفه ی مراجع دین شناسی آگاه کردن پیوسته ی مردم به حقایق احکام و اعتقادات و نویدها و هشدارهای سرشت نشین قرآن است که اگراین مراجع همیشه پیامبر گونه به میان مردم نیایند و آگاه سازی را پیوسته آشکار و رو رو در رو انجام ندهند در گناه کبیره ی گمراهی مردم سهیم می شوند و بعلت کتمان حقایق قرآن نفرین خداوند انانان را فرا می گیرد .

 • قدر و منزلت و اجر مراجع دین شناسی چگونه نزد خداوند ارزیابی می شوند؟
  ---
  حضرات مراجع محترم دین شناسی و مذهب شناسی همه نیک می دانند و تردیدی ندارند که خداوند یگانه ذات اقدس دانا و حکیم مطلق وظیفه دینی پیامبر را در سر تا سر قرآن کریم در پیروی از وحی الهی قرآنی و ابلاغ و آموزش و بیان احکام و اعتقادات این وحی که به آن حضرت برای چگونگی تنظیم خدا پسندانه ی زندگی بشر در قرآن ارسال گردیده اند و بشرط یاد آوری همیشگی نویدها وهشدارهای قرآن در زمینه ی چگونی پیروی از این احکام و اعتقادات منحصر ساخته است .
  خداوند نیز در قرآن چگونگی پاداش و اجر این وظیفه و مجازات فراتر رفتن از حدود این وظیفه را نیز به آن حضرت و برای پیروان دین الهی یاد آوری نموده است
  جای هیچ تردید نیست که خداوند حکمت و خرد مطلق حجت را بر پیامبر اسلام و سایر پیامبران خود ، در چگونگی تبلیغ و آموزش و بیان جزئیات و حی خود بشرط عدم اقدام به افزودن یا کاستن از محتوا و جوهر این وحی با آیاتی محکم و مفصل و بی شبهه در شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی و در وحی به سایر پیامبران آشکار و سرشت نشین وبی هیچ گونه بغرنجی بیان کرده است .
  بنا بر آنچه که با استدلال به آیات قرآن که باید برای همه ی قرآن شناسان از مراجع دین شناسی معروف باشند ؛ قدر و مزلت و پاداش و اجر اخروی مراجع دین شناسی با اندازه ی پایبندی آشکار آنان به لازمه های وظیفه پیامبر گونه خود در اثبات وجود همیشگی خود میان مردم برای جلوگیری از انحراف و کج روی آنان در زمینه دینداری و مذهب داری ارزیابی می شود .
  این اثبات وجود بر طبق روشنگریها و رهنمودها و نویدها و هشدارهای ی محکم و مفصل قرآن در حالی خدا پسندانه خواهد بود که مرجع دین شناسی در تبلیغ و آموزش دین و مذهب خود را همیشه به آگاه سازی مردم به حد و مرزها و ملاک و معیارهای شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی مقید سازد و با یافته های غیر قرآنی خود و دیگران و در تضاد باداده های محکم و مفصل قرآن تبلیغ و آموزش دین را آلوده نسازد.
  آلوده کردن آموزش و تبلیغ دین با یافته هابشری غیر قرآنی چنانچه با داده های قرآن و اصول استدلال عقلی ناهمانگ و نامنسجم باشد بی تردید مردم را به گمراهی می کشاند و حاصل دین داری و مذهب داری و نیکو کاری همه عمر آنان را بحکم آیات 103 تا 106 سوره کهف و آیه 65 سوره زمر و آیات بسیاری از هشدارهای محکم و مفصل قرآن به تباهی و نابودی می سپارد.
  مراجع دین شناسی اگر تبلیغ و آموزش دین و مذهب را با داده های غیر قرآنی ضد قرآن و عقل ذهن بشر آلوده کنند بجای اجر و پاداش ؛ گناهان کبیره و پیامدهای شوم این گناهان در رزومه اعمال آنان بثبت خواهد رسید وچنانچه با وجود فرصت در این دنیا از این گناهان به درگاه خداوند توبه نکنند و اعلام پشیمانی ننمایند و به اصلاح خرابیهای کار خود نپردازند خود و پیروان خود را در قیامت بحکم قرآن بی تردید به عذاب الهی ابدی نابخشودنی دچار خواهند ساخت و هیچ شفاعتی آنان را از این عذاب رهایی نخواهد بخشید و نجات نخواهد داد .

 • مشکل اصلی این هست که امروز هر فرد کم سوادی در زمینه دین و دیانت حرف می زند.

  دقیقا تعریف بفرمایید شادی چیست؟
  شادی یک تعریف دنیایی دارد یک تعریف اخرتی یعنی یک شادی دنیایی دارد یک شادی اخرتی
  تعریف دنیایی شادی یعنی خنده های موقتی با هر دلیل که عموما دلایل حق الناس هم هستند. حتی اگر حق الناس هم نباشند خنده و شادی دنیایی شادی های موقت و لحظه ای است که نفس از ان خیلی خوشش می اید و همه این نوع شادی را از دین می خواهند

  در اصل همه شادی نفسانی را از دین ضد هوای نفس می خواهند.از مشخصه های بارز شادی نفسانی موقتی بودن است همچنین بعد این شادی روح احساس گرفتگی می کند.

  شادی که دین و اسلام دنبال ان است در اصل فرح حاصل از دیانت است. هر کس بعد انفاق احساس رضایت می کند. بعد نماز احساس خوبی در درونش حس می کند. کلا هر کار خوبی که انسان با نیت خدا انجام می دهد حس ارامش درونی می کند.این شادی اثر عمیقی در دوام سلامتی،طول عمر دارد. این شادی پایدار است همیشه اثرش وجود دارد.حتی در اخرت هم سبب ارامش می شود به عبارتی شادی که دین مد نظرش است سبب شادی در دنیا و اخرت می شود.
  به طور کلی شادی مد نظر دین به ان رضایت و فرحی است که انسان بعد عبادات و اعمال خوب انجام می دهد.حالا هر کس که هر روز نماز بخواند، حق الناس را رعایت کند ،حقوق دیگری که بر عهده دارد انجام دهد ۲۴ ساعته احساس رضایت درونی دارد.
  حال با این زمینه رضایت درونی خدا یک شادی و رضایت خارجی هم قرار داده که این دو کنار هم یک شادی عمیق و خنده های زیادی را به همراه دارد.
  وقتی این رضایت درونی باشد و در خارج وجود همسر ،فرزند ،بازی با فرزند ، احترام به همسر، خنده های بین همسران و فرزندان ،بذله گویی در خانواده، و شوخی های مناسب بین اعضای خانواده، پارک و شهربازی رفتن،مسافرت کردن.گذشت و ایثار بسیار بین اعضای خانواده
  جمیع این عوامل خارجی با ان رضایت و شادی روحی نتیجتا یک زندگی و عمر پر از شادی ایجاد می کند. شادی مد نظر دین احتمالا این شادی است . شاخصه ان بر مبنای ارامش درونی با انجام حقوق و وظائف است‌.

 • دین قرآنی خدا همه ی شادیها و خوشیهای سالم را به وجود انسان ارزانی داشته است
  ---
  دین ؛ دل دادن و تسلیم شدن به خواستهای سرشت نشین قرآنی خدا و تسلیم به این خواستها است که آرامش و آسایش و شادی و خوشی همیشگی به دل و جان انسان می بخشد.
  تسلیم به خواستهای خرد گرا و سرشت نشین خداوند مهربان ؛ به انسان قناعت و آرامش می دهد که از تمام داراییهای دنیا نزد او ارزشمند تر اند و تمام دنیای زود گذر را در چشمان او ناچیز جلوه می دهد.
  این قناعت و آرامش و تسلیم به رضای خداوند مهربان حکیم مطلق بیم و نگرانیهای از دست رفتن همه ی داراییهای دنیای زود گذر را که همه بیقین زوال پذیر اند از دل انسان بیرون می کنند
  این قناعت و آرامش با توکل به یگانه ذات اقدس خداوند مهربان و توانای مطلق او و قدر شناسی از الطاف بی کران آشکار و نهان او در وجود انسان و در تمام جهان هستی ؛ تنها امید به ملاقات و مجاورت محبوب ازلی و ابدی را در دل انسان زنده نگه می دارد و تنها این ملاقات و مجاورت است که همه ی شادیها و خوشیها را در بر دارد.
  چگونگی کسب این قناعت و آرامش و آسایش خوشی آفرین و شادی افزای همیشگی ؛ تنها با خو گرفتن انسان با شناختهای قرآنی سرشت نشین و انکار ناپذیر و انسان ساز وحی بی خدشه ی محفوظ الهی به بشریت و تسلیم به حقایق داده های این شناختهامیسر است و بس .
  اللهم ارزقنا.

 • مراجع دین شناسی برای جلو گیری از گمراهی مردم باید پیوسته در حد توان مراقب دین داری مردم باشند
  ---
  دین داری و مذهب داری را اگر از احکام و اعتقادات محکم و مفصل قرآن و از خرد گرایی دور کنیم و نسبت به هشدارهای قران در این زمینه بی تفاوت باشیم بیقین بحکم صریح قرآن بجز گمراهی و اسیر شدن در دام ترفندهای شیطان و گرفتار شدن به عذاب الهی نابخشودنی در قیامت هیچ بازده دیگری نخواهدداشت .
  مهم ترین وظیفه ی مراجع دین شناسی آگاه کردن پیوسته ی مردم به حقایق احکام و اعتقادات و نویدها و هشدارهای سرشت نشین قرآن است که اگراین مراجع همیشه پیامبر گونه به میان مردم نیایند و آگاه سازی را پیوسته آشکار و رو رو در رو انجام ندهند در گناه کبیره ی گمراهی مردم سهیم می شوند و بعلت کتمان حقایق قرآن نفرین خداوند انانان را فرا می گیرد .

 • با سلام
  ویدیو صدا نداااااره!!!

 • سلام
  بررسی شد
  مشکل صدا نبود
  از رایانه یا تلفن همراه دیگه ای تست کنید