استاد خاتمی نژاد - شما به یک جای متفاوت دعوتید...


جهت مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت www.asre-zohur.ir مراجعه نمایید.


+ 
7

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • آیا دین داران به چگونگی تباه شدن حاصل یک عمر دین داری خود آگاه اند؟
  ---
  قرآن در آیات 103 تا 106 سوره کهف و در آیه 65 سوره زمر و در بسیاری از هشدارهای خود دین داران غافلی را هشدار داده که حاصل یک عمر نیکوکاری و دین داری و مذهب داری خود را درقیامت تباه شده می بینند و آنان را زیانکار ترینها می نامد ؛ در حالی که در دنیا تصور داشته با دین داری و مذهب داری خود نیکو کاری می کرده اند.
  این قشر از بشر در دنیا بجای پایبندی عالمانه دردین داری و مذهب داری به داده های محکم و مفصل شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری وحی الهی به پیامبران خدا از جمله قرآن ؛ با مقید ساختن خود به پایبندی به انبوه من در آوردیها و خرافات و جعلیات غیر قابل اثبات ساخته و پرداخته ی ذهن ناقص بشر که بامحکمات وحی الهی و با اصول عقلی در تضاد آشکار اند و با ندیده گرفتن این محکمات که در همه جا در کتابهای آسمانی در اختیار آنان بوده و هست ؛ خوشحال و خرسند که خدا را پرستش و راضی نموده اند؛ دین داری و مذهب داری خود را با خیال راحت به غلط و با خطا و با گناهان کبیره ی نابخشودنی در تضاد با حی الهی به اجرا می گذاشته اند.
  متاسفانه سکوت و خاموشی و مدارای مراجع دین شناسی و مراکز آموزش و تبلیغ دین و مذهب در مقابل این خطاهای بزرگ دین داران با منزوی کردن و به فراموشی سپردن داده های شناختهای محکم و مفصل فرهنگ دین داری و مذهب داری وحی الهی ؛ رویه های شیطان پسند جایگزین کردن من در آوردیها و خرافات و جعلیات اثبات ناپذیر خرد ستیز ضد وحی را بنام دین و مذهب در اذهان دین داران تزریق و ترسیخ و و تثبیت کرده است .
  این سکوت و خاموشی و مدارا در حقیقت کمک به سوگند شیطان است که بهنگام رانده شدن از بهشت تهدید کرد تمام دین داران را اغوا و فریب دهد و گمراه کند و آنان را از صراط مستیم دین وحیانی خدا دور سازد و سر انجام با بد ترین سوء استفاده از غفلت آنان نتیجه ی دین داری آنان را به دوزخ برساند.
  مراجع دین شناسی و مراکز آموزش و تبلیغ دین با سکوت و خاموشی و مدارای خود در مقابل این دین ستزیهای دین زدا بار سنگینی را از عهد شکنی و پشت کردن به حقایق دین خدا و با کتمان این حقایق با خود بحکم قرآن به قیامت خواهند برد که وبال زوال ناپذیر ابدی و نابخشودنی گردن آنان خواهد شد و بعید نیست در این دنیا عذاب و نفرین الهی دامن گیر آنان و سایر گمراهانی که به وحی الهی پشت کرده اند نیز بشود.
  من در آوردیها و خرافات و جعلیات خرد ستیز اثبات ناپذیر بشری با دین وحیانی – قرآنی خداوند وبا مذهب توحیدی اهل بیت پیامبر هیچ رشته خویشاوندی ندارند.
  این ضد ارزشهای ساخته و پرداخته ی ذهن بشر در نتیجه ی غفلت متدینان از ترفندهای شیطان ؛ ظالمانه به دین خدا ومذهب اهل بیت مظلوم پیامبر افزوده شده اند و با دروغ و دغل توسط شیادان دین فروش و مذهب فروش به این بندگان مقرب نسبت داده می شوند.

 • بی نظیر.بی تردید این جوانان کنجکاو شدند.
  التماس دعا

 • مراجع دین شناسی برای جلو گیری از گمراهی مردم باید پیوسته در حد توان مراقب دین داری مردم باشند
  ---
  دین داری و مذهب داری را اگر از احکام و اعتقادات محکم و مفصل قرآن و از خرد گرایی دور کنیم و نسبت به هشدارهای قران در این زمینه بی تفاوت باشیم بیقین بحکم صریح قرآن بجز گمراهی و اسیر شدن در دام ترفندهای شیطان و گرفتار شدن به عذاب الهی نابخشودنی در قیامت هیچ بازده دیگری نخواهدداشت .
  مهم ترین وظیفه ی مراجع دین شناسی آگاه کردن پیوسته ی مردم به حقایق احکام و اعتقادات و نویدها و هشدارهای سرشت نشین قرآن است که اگراین مراجع همیشه پیامبر گونه به میان مردم نیایند و آگاه سازی را پیوسته آشکار و رو رو در رو انجام ندهند در گناه کبیره ی گمراهی مردم سهیم می شوند و بعلت کتمان حقایق قرآن نفرین خداوند انانان را فرا می گیرد .

 • قدر و منزلت و اجر مراجع دین شناسی چگونه نزد خداوند ارزیابی می شوند؟
  ---
  حضرات مراجع محترم دین شناسی و مذهب شناسی همه نیک می دانند و تردیدی ندارند که خداوند یگانه ذات اقدس دانا و حکیم مطلق وظیفه دینی پیامبر را در سر تا سر قرآن کریم در پیروی از وحی الهی قرآنی و ابلاغ و آموزش و بیان احکام و اعتقادات این وحی که به آن حضرت برای چگونگی تنظیم خدا پسندانه ی زندگی بشر در قرآن ارسال گردیده اند و بشرط یاد آوری همیشگی نویدها وهشدارهای قرآن در زمینه ی چگونی پیروی از این احکام و اعتقادات منحصر ساخته است .
  خداوند نیز در قرآن چگونگی پاداش و اجر این وظیفه و مجازات فراتر رفتن از حدود این وظیفه را نیز به آن حضرت و برای پیروان دین الهی یاد آوری نموده است
  جای هیچ تردید نیست که خداوند حکمت و خرد مطلق حجت را بر پیامبر اسلام و سایر پیامبران خود ، در چگونگی تبلیغ و آموزش و بیان جزئیات و حی خود بشرط عدم اقدام به افزودن یا کاستن از محتوا و جوهر این وحی با آیاتی محکم و مفصل و بی شبهه در شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی و در وحی به سایر پیامبران آشکار و سرشت نشین وبی هیچ گونه بغرنجی بیان کرده است .
  بنا بر آنچه که با استدلال به آیات قرآن که باید برای همه ی قرآن شناسان از مراجع دین شناسی معروف باشند ؛ قدر و مزلت و پاداش و اجر اخروی مراجع دین شناسی با اندازه ی پایبندی آشکار آنان به لازمه های وظیفه پیامبر گونه خود در اثبات وجود همیشگی خود میان مردم برای جلوگیری از انحراف و کج روی آنان در زمینه دینداری و مذهب داری ارزیابی می شود .
  این اثبات وجود بر طبق روشنگریها و رهنمودها و نویدها و هشدارهای ی محکم و مفصل قرآن در حالی خدا پسندانه خواهد بود که مرجع دین شناسی در تبلیغ و آموزش دین و مذهب خود را همیشه به آگاه سازی مردم به حد و مرزها و ملاک و معیارهای شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی مقید سازد و با یافته های غیر قرآنی خود و دیگران و در تضاد باداده های محکم و مفصل قرآن تبلیغ و آموزش دین را آلوده نسازد.
  آلوده کردن آموزش و تبلیغ دین با یافته هابشری غیر قرآنی چنانچه با داده های قرآن و اصول استدلال عقلی ناهمانگ و نامنسجم باشد بی تردید مردم را به گمراهی می کشاند و حاصل دین داری و مذهب داری و نیکو کاری همه عمر آنان را بحکم آیات 103 تا 106 سوره کهف و آیه 65 سوره زمر و آیات بسیاری از هشدارهای محکم و مفصل قرآن به تباهی و نابودی می سپارد.
  مراجع دین شناسی اگر تبلیغ و آموزش دین و مذهب را با داده های غیر قرآنی ضد قرآن و عقل ذهن بشر آلوده کنند بجای اجر و پاداش ؛ گناهان کبیره و پیامدهای شوم این گناهان در رزومه اعمال آنان بثبت خواهد رسید وچنانچه با وجود فرصت در این دنیا از این گناهان به درگاه خداوند توبه نکنند و اعلام پشیمانی ننمایند و به اصلاح خرابیهای کار خود نپردازند خود و پیروان خود را در قیامت بحکم قرآن بی تردید به عذاب الهی ابدی نابخشودنی دچار خواهند ساخت و هیچ شفاعتی آنان را از این عذاب رهایی نخواهد بخشید و نجات نخواهد داد .