نابودشه اون اینستاگرامت!


دوربین مخفیت بخوره تو اون سرت که وسط این همه گرفتاریِ مردم راه افتادی خامه میکوبونی تو صورتشون که هار هار بخندی و ویو بگیری

نابود شه اون کسی که بار اول این راه رو به شما نشون داد که میتونید با انجام دادن هر غلطی پول در بیارید و وقت مردم رو بگیرید !
متاسفم برای تمام کسانی که با دنبال کردن و پر و بال دادن به این احمق های دنبال شهرت، جوون ها و نوجوون های ما رو نابود کردن !
متاسفم برای مسئولین مربوطه که با رها کردن این فضا فرهنگ فاخر کشور رو به لجن کشیدن !
از اشاعه فحشا میترسیدم وگرنه ویدیوهایی وجود داره که انتشار اون ها توی غرب هم قفله !!

تا کی قراره این حماقت ها رو ببینیم و سکوت کنیم !

پ.ن : مشکل طبقات بالا این نیست که تنها می خورند؛ یا زیادی می خورند یا منابعشان از جیب پایینی هاست ؛ مشکل اینست که سبک زندگی نوش خوارانه خودشان را در چشمان پایینی ها فرو می کنند! برای پایینی ها رویا می سازند ؛ انها را طرفدار سبک زندگی خودشان می کنند ، و در نهایت تحقیرشان می کنند


+ 
36

- 
3

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)