موانع وضو رو میشناسی ؟


پخش آیتم‌های «احکام به زبان ساده» از شبکه ٣ سیما


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • بدترین ریا و تزویر صدا و سیمای ملی بنام دین و مذهب چیست؟؟؟!!!
  ---
  بدترین ریا و تزویر و ظلمی که صدا و سیمای ملی در ج.ا.ا علیه دین و مذهب در مقابل دید و شنود مسلمانان و خرد گرایان جهان روا می دارد این است که با پخش و ترویج پیوسته ی من در آوردیها و خرافات و جعلیات عوام پسند ضد قرآن و عقل که ساخته و پرداخته ی شیادان دین فروش است تصویر شرک آلود وارونه ای را از دین قرآنی خداوند و از مذهب توحیدی تشییع علوی واز نظام دینی ج.ا.ا به جهانیان ارائه می کند.
  در اصرار صدا و سیمای جهان رس ملی بر ارائه ی چنین تصویر تیره و تار وارونه ی خرافه گرای قرآن ستیز و منطق گریز عوام پسند علیه دین و مذهب ؛ بجز بدنام و منفور کردن دین و مذهب و نظام دینی ج.ا.ا بنفع دشمنان بیگانه و بیزار کردن مسلمانان جهان از این نظام هیچ بازده دیگری نمی توان یافت .
  مجموعه ی غافل یا مغرض ارائه دهنده ی این تصویر وارونه ی عوام پسند از دین و مذهب در برنامه های جهان رس صدا و سیمای ملی در ج.ا.ا ؛ مدیران و مجریان و متلبسان به لباس دین شناس هستند که یا به شناختها و هشدارهای محکم و مفصل فرهنگ اصیل دین داری و مذهب داری خدا پسندانه خرد گرای قرآنی هیچ آگاهی ندارند ، یا مغرضانه و با هدفهای پلید در کمک به اهداف بیگانگان دشمن دین و مذهب با قصد و غرضهای پلید ؛ پیوسته و مذبوحانه تلاش می کنند این شناختهای الهی را بنفع این دشمنان بیگانه ، با مزد و بی مزد ، وارونه جلوه دهند .
  در این که چرا مسئولان نظام دینی ج.ا.ا و مراجع و مراکز آموزش و تبلیغ دین و مذهب تا کنون و پس از گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز نتوانسته اند این آفت دین زدا و دین سوز را تشخیص بدهند و شناسایی کنند و چرا نتوانسته اند ریشه های ترویج و گسترش این آفت را با برنامه های علمی سازمان یافته ی قانون مند و ضابطه مند و با کمک محکمات مفصل قرآن و اصول منطق عقلی بخشکانند جای بسی سئوال و تأمل درد ناک است .
  اگر این مسئولان و مراجع و مراکز تا فرصت باقی است برای نابود کردن آفت دین زدای من در آوردی پروری و خرافه گستری و برای جلوگیری همیشگی از ترویج جعلیات ضد قرآن و عقل صادقانه و با جدیت و با مسئولیت شناسی دست به کار و وارد عمل نشوند ؛ بی تردید فردای قیامت برای تبرئه ی خود از پیامدهای شوم رواج این آفت دین زدا که صدها میلیون مردم متدین را به خود درگیر کرده است ؛ هیچ فرصتی نخواهند یافت و ناگزیر باید همه ی وزر و بال ابدی بی تفاوتی و سهل انگاری خود را که در مقابل این آفت داشته اند با حکم قاطع و نابخشودنی خداوند قهار تا بی نهایت تحمل کنند.
  لازم به یاد آوری است در حالی که من در آوردیها و خرافات و جعلیات دین زدای ضد قرآن و عقل اصول محکم و مفصل شناختهای فرهنگ اصیل الهی دین داری و مذهب داری قرآنی را در جوامع مسلمان نشانه رفته و نیست و نابود می کنند ؛ مسئله گویی با تصویرهای کاریکاتوری در باره مسائل احکام فرعی دین با هزینه های کلان نجومی هرگز وظیفه ی صدا و سیمای جهان شمول ملی در ج.ا.ا نیست .
  همه می دانیم مردم متدین در هر جا که باشند اگر در تدین خود صادق و جدی هستند می توانند ، آسان وساده ، از رساله های عملیه ی موجود در همه جا یا از پایگاه هاه اطلاع رسانی انترنتی و از همراه های انترنت دار خود یا از هر طلبه مبتدی دین شناسی بی هیچ هزینه ای جواب این مسایل را هر گاه بخواهند به دست بیاورند.

 • انتخاب مسیر متضاد با قرآن و عقل سلیم ؛ آخرت بشر را به شقاوت ابدی مبدل می سازد
  ---
  خداوند یگانه ذات اقدس حکمت و خرد مطلق دین را با هدف والای سازماندهی نیازهای زندگی انسانهای برخور دار از نعمتهای الهی عقل واراده و برای بهینه سازی این زندگی در دنیا با وحی خود که آخرین آن قرآن کریم است به پیامببران با فراهم سازی زمینه های آگاهی سرشتی به نشانه های همه ی خوبیها و بدیهای و اعلام سر انجام و نتیجه ی پیروی از خوبیها و بدیها به بشر ابلاغ نموده است .
  خداوند حکیم و دانای مطلق برای این که بشر در راستای تلاش خود برای تحقق بخشیدن به هدفهای سعادت آفرین الهی والا ، بعلت دانش و توان ناچیز خود به سر در گمی و گمراهی و مشکلات و پیامدهای این نقصهای طبیعی همیشگی دچار نشود ، در شناختها و هشدارهای وحی خود به بشر ملاکها و معیارهای و حد و مرزها و بایدها و نبایدهای آشکار محکم و مفصلی را به او معرفی نموده که پایه ها و نهادهای استوار زندگی سالم را بگونه ای سرشت نشین و قابل درک و اثبات برای بشر تعیین کرده است.
  خداوند بشر عاقل را ، که با سرشت خود و با رهنمودهای وحی الهی به نیکیها و بدیهای زندگی آگاه گردیده است ؛ ازاد گذاشته تا مسیر زندگی خود را از میان این نیکیها و بدیهای آشکار با عقل خود انتخاب کند و به او در وحی الهی گوشزد نموده که پیامدهای تعیین شده برای هر نوع انتخاب آزادانه را چه در دنیای فانی و چه در در قیامت پایان ناپذیر خود تحمل خواهد کرد.
  بشر اگر شناختهای سرشت نشین فرهنگ دین داری وحی الهی را با هر بهانه و بنام هر آفریده ای نادیده بگیرد یا منکر شود مسیر دهان کجی به وحی الهی و کفر محض به این وحی را انتخاب کرده است وبی تردید نتیجه ی شوم ابدی این انتخاب را بحکم همین وحی و بحکم عقل خود ناگزیر باید تحمل کند.
  اصول شناختهای محکم و مفصل دین وحیانی کامل خداوند که با ملاکها و معیارها و حد ومرزها و هشدارهای آشکار و سرشت نشین و انکار ناپذیر خود شکل و مسیر زندگی بشر را آشکار مشخص می سازند و سازماندهی می کنند بازیچه نیستند که بشر با دانش ناچیز خود بتواند این شناختها را با بهانه های گوناگون با انبوه من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با این شناختها آلوده کند و با این آلودگی فرایند سعادت آفرین این دین را واژگون سازد.
  بشر و بحکم محکم و مفصل وحی الهی که آخرین آن قرآن کریم است ؛ با دچار ساختن دین داری و زندگی خود به چنین واژگونی ؛ زندگی دنیوی موقت خود را با گمراهی و کج روی تباه می کند و زندگی اخروی دائمی خویش را به شقاوت و نگون بختی ابدی مبدل می سازد وهیچ شفاعتی نمی تواند در قیامت او را از این شقاوت و نگون بختی نجات دهد.

 • در مورد خالکوبی بیشتر توضیح می دادید. جمله آخر گمراه کننده است.آیا خالکوبی حرام نیست؟

 • دین آموزی با قیاس جدا از شناختهای قرآن به گمراهی و هلاکت می انجامد
  ---
  کاربرد عامیانه و غلط قیاس بنام دین و مذهب در افزودن من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با قرآن و عقل به احکام و اعتقادات ثابت قرآن ؛ دین توحیدی خداوند آگاه به تمام حقایق جهان هستی را با ساخته و پرداخته های ناقص دانش ناچیز ذهن کم ظرفیت بشر لوث و بغرنج و غیر قابل درک و اثبات ناپذیر می سازد و اصالت الهی این دین را نابود می کند.
  خداوند دانای مطلق با تعیین و مشخص سازی آشکار و دقیق شکل و محتوای دین توحیدی خود در حد و مرزها و ملاکها و معیارهای و هشدارها و نویدهای شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی ؛ حجت را به اتمام رسانده و به بشر حتی به پیامبر نسبت به گرفتار شدن به پیامدهای شوم فراتر رفتن از این شکل و محتوای قرآنی ، اخطارهای شدید داده است .
  دین آموزی چنانچه با نادیده گرفتن حقایق فوق انجام گیرد ؛ چنین آموزشی بعلت دوری از قرآن که قانون اساسی دین خداونداست ؛ هرگز خدا پسندانه نیست و نزد خداوند هیچ ارزشی ندارد.
  خداوند در قرآن بارها به بشر بلکه حتی به پیامبر هشدار داده با دانش ناچیز خود به خود جرئت و جسارت دخالت در دین خدا را ندهند و بجز تبلیغ احکام و اعتقادات ثابت قرآن ؛ جدای از این احکام و اعتقادات چیز دیگری را از خود بنام دین و مذهب به مردم تبلیغ نکنند.
  این هشدارهای قرآنی تاکید دارند دخالت بشر در احکام و اعتقادهای ثابت شناختهای وحی الهی ؛ او را بی تردید به گناهان کبیره ی نابخشودنی و در قیامت به عذاب ابدی این گناهان گرفتار خواهد ساخت.
  شناختهای محکم و مفصل فرهنگ الهی دین داری و مذهب داری قرآنی تنها قطب راهنمای خطا ناپذیر دین داری و مذهب داری خدا پسندانه اند ، و قرآن نسبت به نتیجه ی هلاکت بار حتمی تخلف از این شناختها و نسبت به پیامدهای دین زدای نادیده گرفتن این شناختها ؛ هشدارهای آشکار بسیاری را به بشر داده است.

 • احسنت خدا قوت