استاد خاتمی نژاد - جمعه های دلتنگی


جهت مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت www.asre-zohur.ir مراجعه نمایید.


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مهمان 00/11/11 ساعت 13:12

  فرهنگ هر نظام دینی بنام اسلام باید خاستگاهی از نهاد الهی استوار در حقایق قرآنی داشته باشد
  ---
  ایران کنونی یک کشوری است منتسب به مذهب تشیع توحیدی نهج البلاغه ای علوی که حکومت و قانون اساسی آن در پرتو احکام و اعتقادات بی خدشه ی قرآن و به سنت و سیرت نبوی و علوی هماهنگ با این احکام و اعتقادات باید پایه ریزی شده باشند.
  هر مخالفتی در فرهنگ ما بااحکام و اعتقادات انکار ناپذیر دین توحیدی قرآنی خداوند و هر مخالفت با رهنمودهای توحیدی نهج البلاغه ای تشیع علوی و سکوت بر این مخالفت ؛ بحکم هشدارهای محکم و مفصل آشکار قرآن ؛ در تضاد با رضای خداوند است .
  این مخالفت انتساب کشور را به دین خداوند باطل می سازد و مسئولان کشور را بعلت اصرار بر این مخالفت ؛ به گناه کبیره ی مخالفت آشکار با قرآن که قانون اساسی اسلام است و به پیامدهای اخروی ناگوار پایان ناپذیر آن گرفتار می کند.

 • بزرگ ترین ظلم در حق مکتب تشیع چیست؟!
  ---
  بزرگ ترین ظلم به مکتب اهل بیت مطهر پیامبر اسلام معرفی این مکتب در کلاف سر درگم انبوهی از من در آوردیها و خرافات و جعلیات بشري روز افزون متضاد با شناختهای توحیدی فرهنگ اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی است که متاسفانه اکثریت مراجع دین منتسب به مذهب تشیع درمقابل این وضعیت فاجعه بار بجای روشنگری و آشکار کردن حقایق این شناختها سکوت مرموزی را برگزیده اند
  مراجع با بی تفاوتی مطلق اکثریت پیروان مذهب را در گمراهی و کج روی دین زدا که بنام دین و مذهب رواج یافته اند رها کرده اند .
  این مراجع حتی از یک کلمه ی اعتراض و هشدار و از روشنگری لازم در باره ی این ضد ارزشها که حیثیت مذهب را لوث کرده دریغ می کنند.
  مراجع دین با دوری از مردم آنان را در دین داری و مذهب داری ، بی ضابطه و بی هیچ برنامه ی سازمان یافته ی علمی اصولی خرد گرا ، در جهل و انحرافهای شیطانی به حال خود رها کرده اند.
  رواج من در آوردیها و خرافات و جعلیات بشری روز افزون در مذهب تشیع ؛ جهان اسلام را از این مذهب مظلوم که بازیچه آز و دنیا پرستی دین فروشان شده سخت بیزار ساخته است .

 • جناب خاتمی نژاد شما متدینان را با چیستان به کجا می برید؟؟؟!!!
  ---
  جناب استاد خاتمی نژاد شما را به خدا قسم به ما مؤمنان به ضرورت پیروی از دین توحیدی خداوند کمک کنید و یک دلیل قابل اثبات از محکمات مفصل قرآن و اصول علمی - منطقی استدلال عقلی بیاورید که بتوانیم با آن گذاره های سروده ی چیستان وار شما را در باره کارهایی که به حضرت مهدی موعود نسبت می دهید باور کنیم و در محضر خداوند در قیامت از این باور بعنوان حقیقت انکار ناپذیر دفاع کنیم و خداوند حسابگر حسابرس ما را فردای قیامت در صحرای محشر به افزودن من در آوردی و خرافه و گذاره های جعلی به دین و گمراه کردن مردم با این باور محکوم و و رسوا و مجازات نکند.
  شما را به خدا قسم آیا خداوند یگانه ذات اقدس دانا و حکیم مطلق این گونه چیستان وار با گذاره های غیر قابل اثبات سروده ی شما ؛ دین توحیدی خود را در شناختهای خرد پذیر محکم و مفصل فرهنگ دین داری قرآنی به بشریت معرفی کرده و آموزش داده است؟؟؟!!!
  خداوند جهان هستی در محکمات مفصل قرآن با مثال زدن به شگفتیهای دنیوی تقلید ناپذیر محسوس آفریده های خود ؛ قدرت و توان بی مانند خود را برای تایید شگفتیهای آفریده های اخروی خود به بشر اثبات نموده است ؛ ولی شما چگونه و با چه دلیل این قدرتهای اثبات ناپذیر را برای یک بنده ی محدود به همه ی نیازها و همه ی ناتوانیهای بشری به اثبات می رسانید؟؟؟!!!
  آیا پیامبر شناسی قرآن و لو در یک آیه ی محکم و مفصل حتی یک نمونه از این توانهای خارق العاده را به پیامبران خود نسبت داده است.
  در کدام آیه ی محکم و مفصل غیر قابل انکار قرآن ثابت گردیده است که این دنیای همیشه آمیخته به امتحان و بلاهای روز افزون قرار است در زمانی بوسیله یک بنده ی محدود و مقید به همه ی ناتوانیها و نیایازهای دنیوی ؛ به گل و بلبل و سعادت و عدل فراگیر و همیشگی مبدل گردد؛ یعنی این بنده کاری کند که از هیچ یک از پیامبران الهی بر نیامده است؟؟؟!!!
  آیا این سروده ی اثبات ناپذیر شما وامثال شما دین آموزان ؛ دین خدا را به مسخره و بازیچه تبدیل نمی کند و ظلم بزرگ در حق خدا و پیامبر و اهل بیت آن حضرت نیست ؛ و این ارزشهای والای دین را من در آوردی پرور و خرافه گستر و مروج جعلیات به بشریت نشان نمی دهد؟؟؟ً!!!
  آیا می دانید چرا اکثریت انسانهای خرد گرا از دین و مذهب بیزار و گریزان می شوند؟؟؟!!!

 • خداوند با هشدار به خرافه گستران کتمان کننده ی حقایق قرآنی چه گغته است؟
  ---
  خرافه گستران کتمان کننده ی حقایق محکم و مفصل شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی ؛ شناختهایی که بر همه ی بشریت حجت اند ، چه ادعای خدا شناسی داشته باشند چه نداشته باشند نیک توجه کنند این کتمان بحکم خداوند در قرآن ظلم به خدا و دین توحیدی او و ظلم به پیامبر و ظلم به مذهب قرآن گرای تشیع توحیدی علوی اهل بیت پیامبر است و خداوند در آیات محکم و مفصل قرآن به این ظالمان سخت هشدار داده است .
  با تدبر و تأمل عالمانه و با پرهیزی از تعصب پوچ که فاقد پایه های قرآنی و عقلی است و با دوری از قشری نگری ناپایدار و با بیزاری از من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با محکمات مفصل قرآن ؛ بنگرید در قرآن به این حجتهای الهی - قرآنی محکم و مفصل غیر قابل انکار :
  _ آیات ۷۷ تا ۹۱ سوره آل عمران ،
  - وهمچنان آیات : ۱۵۹ تا ۱۶۳ سوره بقره
  - و همچنان آیات : ۱۷۴ تا ۱۷۶ سوره بقره
  - وهمچنان آیات : ۵۷ و ۶۲ و ۷۱ تا ۷۴ سوره حج
  - وهمچنان آبات : ۷۹ تا ۹۱ سوره آل عمران
  دانش ناچیز و ناقص ذهن نا توان همه ی بشر بدون استثنا در سطحی نیست که بشر با آن بتواند با قیاسهای باطل و در تضاد بامحکمات مفصل قرآن بجای خداوند ، برای دین و مذهب خارج از وحی اصیل و تحریف نشده ی الهی از جمله قرآن مجید که آخرین وحی تحریف نشده خداوند به پیامبر اسلام برای ابلاغ به همه اعضای جامعه بشریت فرستاده شده است ؛ احکام و اعتقادات و مراسم و مناسک و شعایر بنام دین و مذهب ابتکار کند و به ابتکارهای غیر وحیانی خود که با شناختهای قرآن تضاد و تعارض آشکار دارند تقدس دینی و مذهبی ببخشد و با هزینه های بی شمار متدینان را برای قرنهای متمادی به پایبندی به این ابتکارهای بشری ناپایدار وادار سازد ؛ غافل از این که با این ابتکارهای پوچ بشر را به بی راهه سوق می دهد و خود و متدینان جامعه ی خود را بر مبنای هشدارهای قرآن به تباه کردن آثار نیک حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری و به عذاب الهی ابدی نابخشودنی دچار می سازد .

 • در فردای هل من مغیث قیامت چه خواهید کرد؟؟؟!!!
  ---
  وظیفه ی دینی و مذهبی رسانه های همگانی مجاز در یک جامعه ی متدین ؛ روشنگری برای آگاه سازی مردم به حقایق قرآنی و عقلی دین توحیدی خدا و جدا سازی علمی افزوده های نا سره بشری از دین الهی است .
  وارونه کردن این وظیفه با اصرار بر ترویج من در آوردیها و خرافات و جعلیات بشری ضد قرآن و عقل و کتمان حقایق قرآنی و عقلی خیانت به دین خدا و گمراه کردن مردم ونابود کردن حاصل یک عمر دین داری آنان است.
  بشر که سوزش یک جرقه آتش را روی بدن خود نمی تواند تحمل کند چگونه ، با اصرار بر این گمراه سازی و با این گونه کتمان حقایق قرآنی و عقلی و با اغفال مردم نا آگاه ؛ فردای قیامت شعله های ابدی خانمان بر افکن آتش جهنم را تحمل خواهد کرد؟؟؟!!!
  بنگرید به آیات ۱۹ تا ۲۲ سوره حج

 • دلبستگی بشر به ضد ارزشهای متضاد با قرآن و عقل بنام دین و مذهب عاقبت اورا تباه می کند
  ---
  از نادانانی که پیوسته و با اصرار محکمات مفصل قرآن خدا را به پای ارضای هوا و هوسهای جاهلانه خود بنام دین ومذهب و بنام پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت با من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل ، بی هیچ کاوش قرآنی و عقلی علمی ، قربانی می کنند و به همه ی هشدارهای محکم و مفصل قرآن ، با وارونه و قشری و خلاف اصول تفسیر کردن آیات مودت و و ولایت ؛ پشت پا می زنند و هیچ روشن گری قرآنی و عقلی علمی را بر نمی تابند چه توقعی می توان داشت.
  این گروه اکثریت گمراه با این این اصرار عامدانه خود در پیروی کور کورانه از من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل ؛ غافلند خداوند در نتیجه ی اصرار آنان بر دشمنی علیه محکمات مفصل قرآن چه عذابهای بی پایان شدید ابدی بحکم قرآن در قیامت در زمانی که پیامبر و اهل بیت بعلت این اصرار از آنان اعلام بیزاری خواهند نمود ، برای آنان فراهم کرده است .
  دین توحیدی خدا و مذهب قرآن گرای اهل بیت پیامبر اسلام بازیچه هوی و هوسهای بشر نیستند که بشر پیوسته با جهل و دانش ناچیز خود روز به روز من در آوردیها و خرافات و جعلیات و مراسم و مناسک و شعایر من در آوردی زیان بار ضد قرآن و عقل به این ارزشها بیافزاید و آب از آب تکان نخورد و خداوند به خشم نیاید و آنان را بی هیچ مجازات دنیوی و اخروی با سلام و صلوات و با خیال خام پوچی که دارند مفت به بهشت بفرستد.
  غافل نباشیم که خداوند مهربان در قرآن آشکار به بشر هشدار داده است که: شیطان پلید سوگند یاد کرده که در این گونه گمراهی و به بی راهه ی هلاکت بار کشاندن بشر با من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با قرآن و عقل بنام دین و مذهب تا قیام قیامت سهم اول و بزرگ تر را داشته باشد: « قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ . ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ » ﴿ آیات ۱۶ و ۱۷ سوره أعراف ﴾ و همچنان : « قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ » ﴿ آیه ۸۲ سوره ص ﴾ .
  براستی آیا صراط مستقیم روشن تر وحقیقی تر و بی آلایش و بی خطا تری غیر از قرآن تحریف نشده ی خداوند نزد بشر وجود دارد که شیطان پلید سوگند دور کردن بشر از آن را در محضر خداوند با تاکید در آشکار کردن دشمنی با خدا و دشمنی با بشر یاد کرده است؟؟؟!!!
  بشر حتی پیامبران اگر در یافته های دانش ناچیز و ناقص بشری خود بنام دین و مذهب به وحی تحریف نشده ی الهی با دلایل قاطع بی خدشه و انکار ناپذیر تکیه نکند ؛ در هر قدر و منزلت بشری که باشد بعلت ظرفیت ذهن وتوان محدود خویش بجز راه گمراهی و هلاکت راه دیگری را نمی پیماید: خداوند در قرآن به پیامبر اسلام دستور می دهد: « قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ » ﴿ آیه ۹ سوره ﴾
  افزوده های غیر قرآنی ناقص ذهن بشر در باره شأن و منزلت پیامبران و اولیای مقرب خداوند؛ هیچ حقیقت قابل اثباتی را بازتاب نمی دهند.
  صاحبان این افزوده ها فردای قیامت بی تردید در محضر خداواند بازخواست و بتناسب آثار منفی این افزوده ها مجازات خواهند شد.
  خداوند هیچ توجیهی را در زمینه کتمان حقایق قرآنی در زمینه ی دین و مذهب از هیچ افریده ی عاقلی نمی پذیرد و رو در واسی در بیان این حقایق که ارزش دین خدا را بیان می کنند بدلیل شواهد و دلایل قاطع قرآنی فراوان حرام مؤکد است.

 • دلبستگی بشر به ضد ارزشهای متضاد با قرآن و عقل بنام دین و مذهب عاقبت اورا تباه می کند
  ---
  از نادانانی که پیوسته و با اصرار محکمات مفصل قرآن خدا را به پای ارضای هوا و هوسهای جاهلانه خود بنام دین ومذهب و بنام پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت با من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل ، بی هیچ کاوش قرآنی و عقلی علمی ، قربانی می کنند و به همه ی هشدارهای محکم و مفصل قرآن ، با وارونه و قشری و خلاف اصول تفسیر کردن آیات مودت و و ولایت ؛ پشت پا می زنند و هیچ روشن گری قرآنی و عقلی علمی را بر نمی تابند چه توقعی می توان داشت.
  این گروه اکثریت گمراه با این این اصرار عامدانه خود در پیروی کور کورانه از من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل ؛ غافلند خداوند در نتیجه ی اصرار آنان بر دشمنی علیه محکمات مفصل قرآن چه عذابهای بی پایان شدید ابدی بحکم قرآن در قیامت در زمانی که پیامبر و اهل بیت بعلت این اصرار از آنان اعلام بیزاری خواهند نمود ، برای آنان فراهم کرده است .
  دین توحیدی خدا و مذهب قرآن گرای اهل بیت پیامبر اسلام بازیچه هوی و هوسهای بشر نیستند که بشر پیوسته با جهل و دانش ناچیز خود روز به روز من در آوردیها و خرافات و جعلیات و مراسم و مناسک و شعایر من در آوردی زیان بار ضد قرآن و عقل به این ارزشها بیافزاید و آب از آب تکان نخورد و خداوند به خشم نیاید و آنان را بی هیچ مجازات دنیوی و اخروی با سلام و صلوات و با خیال خام پوچی که دارند مفت به بهشت بفرستد.
  غافل نباشیم که خداوند مهربان در قرآن آشکار به بشر هشدار داده است که: شیطان پلید سوگند یاد کرده که در این گونه گمراهی و به بی راهه ی هلاکت بار کشاندن بشر با من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با قرآن و عقل بنام دین و مذهب تا قیام قیامت سهم اول و بزرگ تر را داشته باشد: « قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ . ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ » ﴿ آیات ۱۶ و ۱۷ سوره أعراف ﴾ و همچنان : « قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ » ﴿ آیه ۸۲ سوره ص ﴾ .
  براستی آیا صراط مستقیم روشن تر وحقیقی تر و بی آلایش و بی خطا تری غیر از قرآن تحریف نشده ی خداوند نزد بشر وجود دارد که شیطان پلید سوگند دور کردن بشر از آن را در محضر خداوند با تاکید در آشکار کردن دشمنی با خدا و دشمنی با بشر یاد کرده است؟؟؟!!!